وبلاگ

الکتروشوک

الکتروشوک

الکتروشوک

دیفیبریلاسیون یك روش درماني معمول جهت آریتمي هاي قلبي کشنده و فیبریلاسیون بطني مي باشد. در این روش انرژي الکتریکي با دوز درماني توسط دستگاه

به قلب آسیب دیده تخلیه مي گردد.  در نتیجه دپلاریزه شدن حجم وسیعي از ماهیچه قلب صورت گرفته و آریتمي متوقف شده و ریتم عادي سینوسي توسط

ضربان ساز قلب در گره سینوسي تولید مي گردد.سلولهای درون ماهیچه قلبی جریان الکتروشیمیایی را به جهت ایجاد تحریکات الکتریکی برای ایجاد انقباض

وانبساط مناسب برقرار می سازند . سلولهای ضربان ساز در قلب مرتبا توسط ساز وکاری که در خودشان وجود دارد شارژ( باردار ) شده و با تخلیه این بار به روی

دیگر سلولها باعث باردار شدن منظم آنها ودر نتیجه ایجاد جریان الکتریکی در مسیر ویژه ای درون ماهیچه قلب می شود . این الگوی الکتریکی منظم،  باعث ایجاد

ضربانهای منظم قلبی و در نتیجه پمپاژ خون و ایجاد فشار مناسب خون در کلیه رگهای بدن می شود . وقتی که این الگوی الکتریکی به هم می خورد و یا زمانی که

قلب از کار می ایستد،  برای شروع مجدد ضربان قلبی لزم است تا به نحوی ضربان مصنوعی برای قلب ایجاد کنیم .دفیبریلاتور بااستفاده از یک خازن با ظرفیت

بال جهت ایجاد یک جریان قوی با توان  5تا 400ژول استفاده میکند . این انرژی توسط دو قطعه فلزی به نام ارلس و یا همان الکترودها که در دو طرف سینه بیمار

قرار می گیرد بر روی عضله قلب تخلیه می شود
قسمتهای اصلی 


1- کابل برق:
  برای اتصال دستگاه به برق و تامین انرژی الکتریکی و شارژباطریهای دستگاه به کار می رود.


2-پروب ثبت :

ECGبه جهت ثبت همزمان سیگنالهای قلبی و تشخیص بازگشت قلب ونیز جهت سینکرونکردن شوک ازاین پروبها استفاده می شود . با توجه به اینکه شوک الکتریکی اعمال شده به بیمار برای تقویت کننده های  ECGدستگاه مشکل ساز بوده و موجب خرابی آنها می شود باید حتما از یک مدارمحافظ استفاده نمود  .الکترودهای به کار رفته در اکثر دستگاه های الکتروشوک از نوع چست لید می باشند.

3-باطری
  
 4-الکترودهای اعمال شوک : به دو دسته کلی خارجی )  ( externalو داخلی )  (internalتقسیم بندی می شوند: الکترودهای خارجی که به آنها پدل دستی نیز گفته می شود . یکی از پدلها به نام  APEXو دیگری به نام  STERNUMمی باشد . پدل ASTERNUMدر محل قاعده قلب قرار می گیرد ( در بال  )و پدل  STERNUMدر نوک قلب قرار می گیرد ( در پایین). الکترودهای داخلی )  ( internalکه به الکترودهای قاشقی نیز موسوم می باشند جهت اعمال شوک مستقیم بهقلب در جریان اعمال جراحی  قلب باز به کار می روند. نوع دیگری از الکترودهای  externalنیز وجود دارند که به صورت الکترودهای چسبی بوده ودر دو طرف قلب بر روی پوست چسبانده می  شوند . این نوع الکترودها در دستگاههای الکتروشوک اتوماتیک )  (AEDونیمه اتوماتیك )(SEMI . AEDبه کار می روند.


5-صفحه نمایش : با توجه به نوع دستگاه می تواند اطلاعات گوناگونی را به نمایش بگذارد: 
- انرژی انتخاب شده برای اعمال شوک 
- تعداد ضربان قلب بیمار 
- سیگنال قلبی بیمار - وضعیت پروبهای اعمال شوک 
- وضعیت خازن دستگاه به لحاظ شارژ و یا دشارژ بودن 
- محل اعمال شوک بر روی سیگنال قلبی 
 
6-صفحه کلید یا سلکتورهای مناسب : به هر شکل و با هر تکنولوژی که باشد باید قادر باشد تا انتخابهای زیر را اعمال نماید: 

- روشن و خاموش نمودن دستگاه 
- انتخاب انرژی مناسب بین  5تا  400ژول 
- شارژ خازن 
- دشارژ خازن 
- انتخاب نحوه گرفتن نوار  ( ECGاز طریق چس لید و یا پدل) 
- انتخاب مد اعمال شوک از نظر  SYNCیا  ASYNCبودن 
- پرینت سیگنال  ECGاز طریق چاپگر دستگاه 

7-مدارهاي الکترونیکي


ایمني و نگهداری  

* به هیچ وجه براي تخلیه شوك ،پدلها را به هم نچسبانید و یا گاز خیس بین پدلها قرار ندهید.
  
* به هیچ وجه شارژ دستگاه را روي هوا تخلیه نکنید.  

* جهت تست روزانه دستگاه بسته به مدل دستگاه از  User Testدر منوي دستگاه و یا شارژ و تخلیه انرژي هاي زیر 30ژول استفاده  شود.
 
* دقت شود که علاوه بر اتصال دستگاه به برق لزم است کلید پاور اصلي دستگاه که در پشت یا قسمت جانبي دستگاه قرار دارد، در  وضعیت روشن قرار داشته باشد.  

* در زمانهایی که از دستگاه استفاده نمی شود ، لزم است تا باطری دستگاه  به طور کامل شارژ باشد. 

* اکثر سازندگان توصیه میکنند که باطریها پس از هر بار استفاده حتما شارژ شوند.  

* هر دو تا سه سال یک بار لزم است تا باطریها به صورت کلی تعویض شوند.
در قسمت های بعدی با دستگاه های پزشکی بیشتر آشنا میشوید پس با ما همراه باشید.....

شما می توانید با حضور در دوره های فنی و حرفه ای رادمان در حوزه تجهیزات جنرال بیمارستانی، به صورت کامل نسبت به عیب یابی دستگاه های پزشکی به صورت عملی، مسلط شده و مدرک معتبر بین المللی فنی و حرفه ای را دریافت کرده و از فرصت های بازار کار بهره مند شوید.

می توانید برای ارتباطات بیشتر، از شماره تماس و بسترهای فضای مجازی دپارتمان مهندسی پزشکی رادمان استفاده کنید.

 

شماره تماس : 05135018080و 09150082996

تلگرام ما
اینستاگرامRadmaniran_bme

منتظر شما هستیم...