مراحل نصب اندروید استودیو

فایل (jdk(JAVA فایل (installer(SDK Manager فایل نصبی خود اندروید

ادامه خواندن