رباتیک

توضیحات

آموزش رباتیک ، در حال حاضر یکی از رشته های جذاب برای کودکان و نوجوانان و دانشجویان است ،
با توجه به رشد علم و تکنولوژی در دنیا رشته رباتیک، در آینده یکی از مهمترین شاخه های علم خواهد بود و علاوه بر آن،
کارکردن و ساختن ربات باعث رشد تفکر و خلاقیت در کودکان می شود .

رباتیک

دوره ها