آموزشگاه رادمان

logo

معرفی همکاران آموزشگاه

جناب آقای آمیغی

جناب آقای آمیغی

بنیانگذار آموزشگاه رادمان
مهندس عطاران

مهندس عطاران

مدیر و موسس
مهندس آمیغی

مهندس آمیغی

مشاور راهبردی
دکتر تقوی

دکتر تقوی

مشاور ارشد سیستم
دکتر زنقائی

دکتر زنقائی

مشاور پروژه
دکتر اباذری

دکتر اباذری

مشاور نرم افزار
دکتر بانکیان

دکتر بانکیان

مشاور الکترونیک و IT
مهندس طالبی

مهندس طالبی

کارشناس اداری و آموزش
مهندس صدیقی

مهندس صدیقی

کارشناس مهندسی پزشکی
مهندس محدث

مهندس محدث

کارشناس رزین و اپوکسی
مهندس راستگو

مهندس راستگو

کارشناس کامپیوتر و موبایل
خانم تاجی

خانم تاجی

کارشناس الکترونیک و IT