اطلاعیه ها

آموزش تعمیرات موبایل کد 249

آموزش تعمیرات موبایل کد 249

اگر به دنبال شغل مناسب و آینده دار با درآمد عالی هستید....


باگذراندن دوره های آموزشی تعمیرات تخصصی موبایل وهمچنین دوره های کارورزی وکسب مهارت تعمیرات موبایل درآموزشگاه رادمان میتوانید با مهارت واطمینان خاطروارد بازارکارشوید...


ü      آموزش ها متناسب باهرشرایط سنی وتحصیلاتی شما


ü      برگزاری دوره های آموزشی خواهران وبرادران


ü      میزکاراختصاصی برای هردانشجو


ü      شرکت درجلسه اول رایگان


ü      اساتید متخصص وبنام درحوزه ی علم تعمیرات موبایل
آموزش هزینه نیست سرمایه گذاریست...