اطلاعیه ها

الکترونیک پایه کد 243

الکترونیک پایه کد 243

الکترونیک یکی از پر کاربرد ترین مباحث بروز در کل دنیا می باشد که روز به روز در حال گسترش می باشد و علاقه مندان زیادی را به خود جلب کرده است.

در این دوره آموزشی سعی کرده ایم بصورت بازاری مفاهیم پایه همراه با معرفی قطعات و ... را آموزش دهیم.