اطلاعیه ها

دوره جامع اتوماسیون صنعتی (PLC)

دوره جامع اتوماسیون صنعتی (PLC)

آموزش تیاپورتال مقدماتی و پیشرفته PLC S7-1200 

آموزش تیاپورتال HMI wincc 

آموزش تیاپورتال مقدماتی و پیشرفته PLC S7 -300 
آموزش سیماتیک منیجر S7-300-400 مقدماتی وپیشرفته
آموزش WPL.soft   PLC Delta مقدماتی و پیشرفته 
آموزش Dopsoft    HMI Delta  تیپB وتیپ 100 
آموزش Logosoftcomfort    Logo v_8.0    
آموزش اینورترهای دلتا تیپ M و اینورتر LS
آموزش برق صنعتی 
آموزش شبکه Modbus   
آموزش شبکه Profinet 
آموزش Ekts 
آموزش Eplan  
آموزش Factory IO 
آموزش سروو موتور


مشــــــاوره و آماده ســازی برای ورود به بازارکـــــــــار
اســـــاتید مجرب و با ســــــابقه
همراه با گواهینامه بین المللی و قابل ترجمه فنی و حرفه ای
صد درصد کاربردی و پروژه محور

شماره تماس جهت مشاوره و ثبت نام: 09150082994