اطلاعیه ها

آموزش تعمیرات موبایل کد 240

آموزش تعمیرات موبایل کد 240

اگر به دنبال شغل مناسب و آینده دار با درآمد عالی هستید....


باگذراندن دوره های آموزشی تعمیرات تخصصی موبایل وهمچنین دوره های کارورزی وکسب مهارت تعمیرات موبایل درآموزشگاه رادمان میتوانید با مهارت واطمینان خاطروارد بازارکارشوید...


ü      آموزش ها متناسب باهرشرایط سنی وتحصیلاتی شما

ü      برگزاری دوره های آموزشی خواهران وبرادران

ü      میزکاراختصاصی برای هردانشجو

ü      شرکت درجلسه اول رایگان

ü      اساتید متخصص وبنام درحوزه ی علم تعمیرات موبایلآموزش هزینه نیست سرمایه گذاریست...