اطلاعیه ها

آموزش تعمیرات لپ تاپ و PC

آموزش تعمیرات لپ تاپ و PC

برای شمااین فرصت فراهم آمده که باهررده سنی وتحصیلات دوره های جامع تعمیرات pcولپ تاپ راگذرانده وباداشتن مدرک فنی وحرفه ای جهت اخذجوازکسب برای شروع کسب وکار ودرآمدزایی مستقل خوداقدام کنید.

وتیم تخصصی تعمیرات pcولپ تاپ آموزشگاه رادمان درتمامی طول مسیر همراه شمابوده و برای طی کردن پله های موفقیت قدم به قدم هم گام شماخواهدبود فقط کافی ست امروز شروع کنید...

سرفصل دوره تعمیرات لپ تاپ و PC