مدرسین

مهندس عطاران

مهندس عطاران

متخصص سخت افزار الکترونیک
دکتر عظیمی

دکتر عظیمی

متخصص سخت افزار و نرم افزار
دکتر تقوی

دکتر تقوی

متخصص Clean Room و فن آوری نانو
دکتر زنقائی

دکتر زنقائی

متخصص نرم افزار
دکتر اباذری

دکتر اباذری

متخصص نرم افزار
دکتر بانکیان

دکتر بانکیان

متخصص الکترونیک و IT
دکتر حکاک

دکتر حکاک

متخصص تجهیزات پزشکی
مهندس همایون

مهندس همایون

متخصص PLC