مدرسین

Image

مهندس عطاران

متخصص سخت افزار الکترونیک
Image

دکتر عظیمی

متخصص سخت افزار و نرم افزار
Image

دکتر تقوی

متخصص Clean Room و فن آوری نانو
Image

دکتر زنقائی

متخصص نرم افزار
Image

دکتر اباذری

متخصص نرم افزار
Image

دکتر بانکیان

متخصص الکترونیک و IT
Image

دکتر حکاک

متخصص تجهیزات پزشکی
Image

مهندس همایون

متخصص PLC