آموزشگاه رادمان

logo

لیست اساتید

 مهندس عطاران

مهندس عطاران

متخصص سخت افزار الکترونیک
 دکتر عظیمی راد

دکتر عظیمی راد

متخصص سخت افزار و نرم افزار
 دکتر تقوی

دکتر تقوی

متخصص Clean Room و فن آوری نانو
 دکتر زنقائی

دکتر زنقائی

متخصص نرم افزار
 دکتر اباذری

دکتر اباذری

متخصص نرم افزار
 دکتر بانکیان

دکتر بانکیان

متخصص الکترونیک و IT
 دکتر حکاک

دکتر حکاک

متخصص تجهیزات پزشکی
 مهندس کاشانی

مهندس کاشانی

متخصص تجهیزات پزشکی
 مهندس برادران

مهندس برادران

متخصص تلفن همراه و تبلت
 مهندس پارسا

مهندس پارسا

متخصص میکرو کنترلر
 مهندس بخارائی نژاد

مهندس بخارائی نژاد

متخصص نرم افزار و شبکه
 مهندس مجرد

مهندس مجرد

متخصص مهندسی پزشکی
 مهندس حاجی شمسائی

مهندس حاجی شمسائی

متخصص مهندسی پزشکی
 مهندس توکلی

مهندس توکلی

متخصص الکترونیک و میکرو کنترلر
 مهندس تاجی

مهندس تاجی

متخصص IT و سخت افزار
 مهندس نیکوزاده

مهندس نیکوزاده

مدرس رزین و اپوکسی
 مهندس بهنامی فر

مهندس بهنامی فر

مدرس رزین و اپوکسی
 مهندس صادق صدیقی

مهندس صادق صدیقی

متخصص تجهیزات پزشکی
 مهندس علی صدیقی

مهندس علی صدیقی

متخصص سخت افزار
 مهندس محمودی

مهندس محمودی

مدرس سخت افزار
 مهندس محبوبی

مهندس محبوبی

مدرس مهندسی پزشکی
 مهندس قربانپور

مهندس قربانپور

مدرس سخت افزار