همکاران

Image

جناب آقای آمیغی

بنیانگذار آموزشگاه رادمان
Image

مهندس عطاران

مدیر و موسس
Image

مهندس آمیغی

مشاور راهبردی
Image

دکتر تقوی

مشاور ارشد سیستم
Image

دکتر عظیمی

مشاور سیستم
Image

دکتر زنقائی

مشاور پروژه
Image

دکتر اباذری

مشاور نرم افزار
Image

دکتر بانکیان

مشاور الکترونیک و IT
Image

مهندس طالبی

کارشناس اداری و آموزش
Image

مهندس تاجی

کارشناس الکترونیک و IT
Image

مهندس محدث

کارشناس رزین و اپوکسی
Image

مهندس راستگو

کارشناس کامپیوتر و موبایل
Image

مهندس رفیعی

کارشناس کامپیوتر و موبایل
Image

سرکار خانم طالبی

کارشناس رزین و اپوکسی
Image

آقای مهندس عطایی

مدرس