همکاران

Image

جناب آقای آمیغی

بنیانگذار آموزشگاه رادمان
Image

مهندس عطاران

مدیر و موسس
Image

مهندس آمیغی

مشاور راهبردی
Image

دکتر تقوی

مشاور ارشد سیستم
Image

دکتر عظیمی

مشاور سیستم
Image

دکتر زنقائی

مشاور پروژه
Image

دکتر اباذری

مشاور نرم افزار
Image

دکتر بانکیان

مشاور الکترونیک و IT