PLC S7, 300,400

PLC S7, 300,400

اطلاعات دوره


 • نام دوره:PLC S7, 300,400
 • طول دوره:24 ساعت
 • شروع دوره:ماهی 1 بار
 • بیعانه ثبت نام:200,000 تومان برای رزرو کلاس
 • محل برگزاری:آموزشگاه فوق تخصصی رادمان
 • مدرس دوره:
 • تعداد جلسات:12 جلسه
 • امکان قسط بندی:دارد
 • نوع کلاس :

راه های ارتباطی


 • شماره تماس :05135018080
 • شعبه :شعبه اصلی
 • نشانی دفتر مرکزی : مشهد - بولوار وکیل آباد - جنب ایستگاه مترو اقبال لاهوری - وکیل آباد ۶۵ پلاک یک
 • مسیر یابی از طریق گوگل

- توضیحات

توانایی کنترل فرآیندهای نسبتا پیچیده توسط این نمونه از PLC ها انجام می پذیرد


- سرفصل ها

·        توانايي كار با رايانه هاي شخصي

·        توانايي شناخت الكتروموتورهاي AC و راه اندازي آن ها

·        توانايي شناخت سيستم هاي اعداد و گيت هاي منطقي

·        توانايي شناخت كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي

·        توانايي شناخت نحوه كار PLC

·        توانايي شناخت PLC هاي سري S7- 300

·        توانايي پيكربندي و انجام تنظيمات سخت افزاري S7-300

·        توانايي شناخت PLC هاي سري S7- 400

·        توانايي پيكربندي و انجام تنظيمات سخت افزاري S7-400

·        توانايي برنامه نويسي در محيط Step7

·        توانايي برنامه نويسي در محيط Step7 با استفاده از مجموعه دستورات تكميلي آن

·        توانايي انجام پروژه با استفاده از سيمولاتورهاي آموزشي

·        توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار

·        توانايي انتخاب ابزار كار

·        توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

 

توانايي كار با رايانه هاي شخصي

·        آشنايي با مباني رايانه

o       اجزاي رايانه

o       انواع حافظه (Ram , SRam ,DRam ,Rom , PRom EPRom ,EEPRom ,FEPRom)  

·          آشنايي با سيستم عامل Windows

·        شناسايي اصول كار با سيستم عامل Windows

o       كار كردن با فايلها(ايجاد، كپي، حذف، تغيير نام)

o       ذخيره سازي و آرشيوسازي اطلاعات

 

توانايي شناخت الكتروموتورهاي AC و راه اندازي آنها   

·        آشنايي با ساختمان موتورهاي آسنكرون سه فاز و كاربرد آن ها

·        آشنايي با چگونگي تغيير جهت گردش موتورهاي آسنكرون سهفاز

·        آشنايي با ساختمان و كاربرد موتورهاي القايي تكفاز

·        آشنايي با چگونگي تغيير جهت گردش موتورهاي القايي تك فاز

·        آشنايي با پلاكخواني الكتروموتورها

·        شناسايي اصول نقشه خواني و راهاندازي الكتروموتورهاي آسنكرون با

·        كليد دستي

o       راه اندازي الكتروموتور سه فاز با كليد زبان هاي به طور ساده و چپ گرد-راست گرد

o       راه اندازي الكتروموتور تك فاز با كليد زبان هاي به طور ساده و چپ گرد -راست گرد

·        آشنايي با كنتاكتورها و مشخصات فني آنها

·        آشنايي با كليدهاي سلكتوري فرمان

·        آشنايي با انواع شاستي ها(تكدوبل – قارچي.. Emergency)

·        آشنايي با انواع لميت سوئيچ ها و ميكروسوئيچ ها

·        آشنايي با سمبل هاي مورد استفاده در مدارات قدرت و فرمان(استاندارد آمريكايي و آلماني )

·        شناسايي اصول نقشه خواني و راه اندازي يك الكتروموتور سه فاز آسنكرون با كنتاكتور

o       به صورت چپگرد - راستگرد

o       به صورت ستاره – مثلث

o       به صورت ستاره - مثلث چپگرد – راستگرد

o       به صورت دوسرعته سيم پيچ مجزا

o       به صورت دوسرعته دالاندر

·        شناسايي اصول نقشه كشي و نقشه خواني و راه اندازي يك الكتروموتور تك فاز آسنكرون با كنتاكتور

o       به صورت ساده

o       به صورت چپگردراستگرد

توانايي شناخت سيستم هاي اعداد و گيت هاي منطقي

·        آشنايي با سيستم هاي نمايش اعداد

o       سيستم اعداد دودويي (مبناي 2)

o       سيستم اعداد هشت هشتي)مبناي 8)

o       سيستم اعداد ده دهي(مبناي (10

o       سيستم اعداد شانزده شانزدهي (مبناي 16  هگزادسيمال)

o       سيستم نمايش اعداد به صورت كد (Binary Code Decimal) BCD                

·        شناسايي اصول تبديل اعداد در مبناهاي مختلف

o       تبديل اعداد در مبناهاي مختلف

·        آشنايي با گيت هاي منطقي مورد استفاده در برنامه نويسي PLCو جدول صحت ، نماد منطقي ، نماد بلوك دياگرامي ، معادل مداري و مدل رياضي آنها

o       (XOR -NOT -OR -AND) -

·        آشنايي با مفاهيم بيت و بايت و Double Word, Word

توانايي شناخت كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي

·        آشنايي با انواع سيستم هاي كنترل و بررسي مزايا و معايب هر يك

o       سيستم هاي سخت افزاري )رله اي( مكانيكي، هيدروليكي، پنوماتيك و(الكترونيكي(

·        سيستم هاي نرم افزاري )كامپيوتر، PLC : Programmable ، (Logic Controller

·        آشنايي با سيستم هاي كنترل حلقه باز و حلقه بسته

·        آشنايي با تاريخچه PLC

·        آشنايي با برخي از سازندگان مطرح PLC  و معرفي PLC  هاي اروپايي،ژاپني، امريكايي و بررسي اجمالي آنها

·        آشنايي با ويژگي هاي PLC هاي زيمنس و مقايسه آنها با محصولات مشابه ساير شركت ها

·        آشنايي با استاندارد IEC 61131 و معرفي زبانهاي برنامه نويسي IEC  

·          شناسايي اصول تبديل مدارات ساده فرمان به زبان Ladder

o        تبديل مدارات ساده فرمان به زبان Ladder

·        شناسايي اصول تبديل Ladder بهFBD  (Function Block Diagram)

o       تبديل Ladder به FBD

·        شناسايي اصول تبديل Ladder يا FBD   به STL

o       تبديل Ladder يا FBD به STL

·        آشنايي با ساير زبان هاي برنامه نويسي خاص PLC هاي سري S7 زيمنس (SCL-SFC- Graph-Higragh)

·        آشنايي با كنترل كننده هاي خانواده زيمنس و مقايسه آن ها با يكديگر

o       معرفي رله هاي قابل برنامه ريزي Logo

o       معرفي PLC هاي سري S5(سخت افزار و نرم افزار)

o       معرفي PLC هاي سري S7(سخت افزار و نرم افزار)

·        آشنايي با انواع ورودي ها و خروجي هاي PLC (ديجيتال و آنالوگ)

 

توانايي شناخت نحوه كار PLC

·        آشنايي با بلوك دياگرام PLC

·        ورودي ها، واحد پردازش مركزي(CPU: Central Process Unit خروجی ها و نواحی مختلف شامل: Load Memory  System Memory, Work Memory, Retentive Memory,

·           آشنايي با نحوه كار PLC مفاهیم((Scan Cycle, PIO:Process Image Output , PII: Process Image Input

·        آشنايي با انباره ها و ثبات ها (CPU Registers, Accumulators)

·        آشنايي با مفاهيم ديجيتال و آنالوگ

·        آشنايي با ورودي ها و خروجي هاي ديجيتال رله اي و ترانزيستوري

·        آشنايي با ورودي ها و خروجي هاي آنالوگ و انواع آنها

·        آشنايي با سنسورهاي ديجيتال و آنالوگ )خازني، القايي، نوري، مغناطيسي، التراسونيك، تشخيص كد رنگ، دما، فشار، وزن، فلو ،سطح ، خط كش ديجيتال – شفت انكدر)

·        آشنايي با سيستم هاي كنترل هيدروليكي و الكتروپنوماتيكي

·        آشنايي با تجهيزات سيستمهاي هيدروليكي و الكتروپنوماتيكي و علايم اختصاري آنها

o       شيرها ، پمپ ها ، سيلندرها ، آكومالاتورها و جكهاي هيدروليكي

o       شيرها ، سيلندرها و پمپهاي پنوماتيكي

·        شناسايي اصول راه اندازي يك سيلندر يكطرفه پنوماتيكي توسط شيرهاي برقي

o       راه اندازي يك سيلندر يكطرفه پنوماتيكي توسط شيرهاي برقي

·        شناسايي اصول راهاندازي يك سيلندر دوطرفه پنوماتيكي توسط شيرهاي برقي

o       راه اندازي يك سيلندر دوطرفه پنوماتيكي توسط شيرهاي برقي

 

توانايي شناخت PLC هاي سري S7- 300

·        آشنايي با سخت افزار اصلي S7- 300

o       Rail يا  Rack

o       منبع تغذيه (Power Supply ) PS

o       واحد پردازش مركزي (Central Process Unit) CPU

o       مدول رابط (Interface Module) IM

o       (Signal Module) SM

o       (Function Module) FM

o       مدول ارتباط پروسسوري (Communication Process ) CP

·        آشنايي با سطوح مختلف اتوماسيون

·        آشنايي با سخت افزار و تجهيزات جانبي S7- 300

o       Memory Card

o       (Micro Memory Card) MMC

o       Connection Collar

o       Bus Connector

o       Front Connector

o       مدول هاي كاذب DM

o       مدول تست

·        آشنايي با اصول ارتباط بين PLC  و كامپيوتر

o       PC (Personal Computer) ، PG (Programmer ) ، PC Adaptor و RS 232 Cable

o       نرخ انتقال  (Bood Rate)

·        آشنايي با كارت هاي ارتباطي PCMCIA,PCI (cp5511,cp5611)

·        شناسايي قواعد و نكات در طراحي و نصب سختافزار

o       ترتيب قرار گرفتن قطعات سختافزاري بر روي Rack

o       پيكربندي مجازي يك مجموعه متشكل از كارتهاي مختلف به صورت Central Rack

o       پيكربندي مجازي يك مجموعه متشكل از كارتهاي مختلف به صورت Expansion Rack

o       چگونگي ارتباط داده ها بين Central Rack و Expansion Rack ها

o       روش سيم بندي و اتصالات بين كارتها و ورودي ها و خروجي ها

·        آشنايي با CD  كاتالوگ CA 01

·        شناسايي اصول كار با CD كاتالوگ CA 01

o       نصب نرمافزار

o       جستجو قطعات مورد نظر

o       استخراج اطلاعات و بررسي اطلاعات فني قطعات مورد نظر

·        شناسايي اصول انتخاب سخت افزار مناسب براي يك پروسه پيش فرض با استفاده از S7- 300

o       انتخاب سخت افزار مناسب براي يك پروسه پيش فرض با استفاده از S7-300

 

توانايي پيكربندي و انجام تنظيمات سختافزاري S7-300

·        شناسايي اصول نصب و راه اندازي نرم افزار و طريقه انتقال Authorization

o       نصب و راه اندازي نرم افزار و طريقه انتقال Authorization

·        آشنايي با محيط پنجره SIMATIC MANAGER

·        شناسايي اصول ايجاد يك پروژه با استفاده از Wizard

o       ايجاد يك پروژه با استفاده از Wizard

·        شناسايي اصول ايجاد يك پروژه بدون استفاده از Wizard

o       ايجاد يك پروژه بدون استفاده از Wizard

·        شناسايي اصول پيكربندي يك سخت افزار به صورت Expansion Rack

o       پيكربندي يك سخت افزار به صورت Expansion Rack

·        آشنايي با محيط جديد پنجره SIMATIC MANAGER

·        شناسايي اصول ايجاد SIMATIC 300 Station

o       ایجادSIMATIC 300 Statio  

·        آشنايي با محيط (Hardware Config) HW config  

·        شناسايي اصول پيكربندي يك سخت افزار به صورت Central Rack

o       پيكربندي يك سختافزار به صورت Central Rack

·        آشنايي با Consistency Check و Save and Compile

·        آشنايي با تعيين آدرس و روش هاي آن (Slot Oriented- User Oriented)

·        آشنايي با بلوكهاي برنامه نويسي شامل:

 (OB, FC, FB, DB, SFC, SFB, SDB, UDT Organization Blocks, Function, Function Blocks, Data Block ,System Function ,System Function BlocksSystem Data Block, User Define Data Type)

 

·        شناسایی اصول پارامتردهی و اعمال تنظیمات سخت افزاری s7-300

o       پارامتردهی و اعمال تنظیمات سخت افزاری s7-300

·        شناسایی اصول تنظیم و پارامتردهی set PG/PC interface

·        شناسایی اصول download  و  upload نمودن پیکربندی انجام شده (استفاده از سخت افزار)

o       download  و  upload نمودن پیکربندی انجام شده (استفاده از سخت افزار)

·        آشنایی با محیط نرم افزار PLCSim

·        شناسایی اصول download  و  upload نمودن پیکربندی انجام شده (استفاده از سیمولاتور)

o       download  و  upload نمودن پیکربندی انجام شده (استفاده از سیمولاتور)

·        شناسایی اصول انتخاب سخت افزار مناسب برای یک پروسه پیش فرض با استفاده از s7-300

o       انتخاب سخت افزار مناسب برای یک پروسه پیش فرض با استفاده از s7-300

 

توانایی شناخت  PLC های سری  S7-400

·        آشنایی با سخت افزار اصلی Step7-400 و تفاوت های آن با step7-300

o       Rail  یا  Rack

o       PS (power supply)

o       CPU (Central Process Unit)

o        (Interface Module) IM

o        (Signal Module) SM

o        (Function Module) FM

o        (Communication Process ) CP

·        آشنایی با سخت افزار و تجهیزات جانبی S7-400

o       Memory Card

o       (Micro Memory Card) MMC

o       Connection Collar

o       Front Connector

·        شناسایی قواعد و نکات در طراحی و نصب سخت افزار

o       ترتیب قرار گرفتن قطعات سخت افزاری بر روی Rack

o       پیکربندی مجازی یک مجموعه متشکل از کارت های مختلف به صورت Central Rack

o       پیکربندی مجازی یک مجموعه متشکل از کارت های مختلف به صورت Expansion Rack

o       چگونگی ارتباط داده ها بین Central Rack و Expansion Rack

·        شناسایی اصول استخراج اطلاعات و بررسی مشخصات فنی قطعات مورد نظر s7-400 با استفاده از CD کاتالوگ CA01

o       استخراج اطلاعات و بررسی مشخصات فنی قطعات مورد نظر s7-400 با استفاده از CD کاتالوگ CA01

·        شناسایی اصول انتخاب سخت افزار مناسب برای یک پروسه پیش فرض با استفاده از S7-400

o       انتخاب سخت افزار مناسب برای یک پروسه پیش فرض با استفاده از S7-400

 

توانایی پیکربندی و انجام تنظیمات سخت افزاری S7-400

·        شناسایی اصول ایجاد SIMATIC 400 Station

o       ایجاد SIMATIC 400 Station

·        شناسایی اصول پیکربندی یک سخت افزار به صورت Central Rack

o       پیکربندی یک سخت افزار به صورت Central Rack

·        شناسایی اصول پیکربندی یک سخت افزار به صورت Expansion Rack

o       پیکربندی یک سخت افزار به صورت Expansion Rack

·        شناسایی اصول پارامتر دهی و اعمال تنظیمات سخت افزاری S7-400

o       پارامتر دهی و اعمال تنظیمات سخت افزاری S7-400

·        شناسایی اصول download  و  upload نمودن پیکربندی انجام شده (استفاده از سیمولاتور)

·        download  و  upload نمودن پیکربندی انجام شده (استفاده از سیمولاتور)

توانایی برنامه نویسی در محیط Step7

·        آشنایی با محیط نرم افزار LAD/STL/FBD Program Block

·        آشنایی با روش های برنامه نویسی

o       Linear Programming

o       Structure Programming

·        شناسایی اصول برنامه نویسی یک پروژه ساده در محیط LAD/STL/FBD Program Block با یکی از زبان های LAD یا  FBD

o        برنامه نویسی یک پروژه ساده در محیط LAD/STL/FBD Program Block با یکی از زبان های LAD یا  FBD

·        شناسایی اصول Download نمودن برنامه (استفاده از سخت افزار)

o       Download نمودن برنامه )استفاده از سخت افزار )

·        شناسايي اصول راه اندازي و تست برنامه نوشته شده (استفاده از (سخت-افزار)

o       راه اندازي و تست برنامه نوشته شده )استفاده از سخت افزار(

·        شناسايي اصول استفاده از نرم افزار PLCSim

o       استفاده از نرم افزار PLCSim

·          شناسايي اصول Download نمودن برنامه (استفاده از نرم افزار PLCSim)

o       Download نمودن برنامه (استفاده از نرم افزار PLCSim)

·        شناسايي اصول راه اندازي و تست برنامه نوشته شده)استفاده از نرم افزار PLCSim)

o       راه اندازي و تست برنامه نوشته شده )استفاده از نرمافزار PLCSim)

·        شناسايي اصول مانيتور (monitor) نمودن برنامه

o       مانيتور (monitor) نمودن برنامه 

·         شناسايي اصول نحوه تبديل زبان هاي برنامه نويسي به يكديگر

o       نحوه تبديل زبان هاي برنامه نويسي به يكديگر

توانايي برنامه نويسي در محيط Step  با استفاده از مجموعه دستورات تكميلي آن

·        آشنايي با فرمت ديتاها در (Elementary Data Type )S7

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات Bit Logic و Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Bit Logic و Help آن

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات  Timerو Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Timer و Help آن

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات Counter و Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Counter و Help

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات Integer Function و Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Integer Function و Help آن

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات Comparator و Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Comparator و Help آن

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات Converter و Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Converter و Help آن

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات Move و Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Move و Help آن

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات Function Floating Point و Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Floating Point Function و Help آن

·        شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات Word Logic و Help آن

o       استفاده از مجموعه دستورات Word Logic و Help آن

·        شناسايي اصول برنامهنويسي به روش Structure Programming و فراخواني توابع

o       ايجاد FC

o        ايجاد FB

o       ايجاد DB نوع Instance

o       فراخواني توابع داخل يكديگر

·         آشنايي با Declaration Section و كاربرد آن

·         شناسايي اصول كار با Declaration Section   و كاربرد آن در FB و FC هاي پارامترپذير

o       كار با Declaration Section و كاربرد آن در FB و FC هاي پارامترپذير

·         شناسايي اصول آرشيو و بازيابي پروژه

o       آرشيو و بازيابي پروژه

·         شناسايي اصول ارتباط On-Line  با PLC

o       ارتباط On-Line  با PLC

·        شناسايي اصول عيب يابي با استفاده از  Hardware Diagnosticsدر SIMATIC MANAGER

o       عيب يابي با استفاده از Hardware Diagnostics در SIMATIC MANAGER

توانايي انجام پروژه با استفاده از سيمولاتورهاي آموزشي

·         شناسايي اصول انجام پروژه با استفاده از سيمولاتورهاي آموزشي

o       سيستم آب رساني

o       خط بطري پركن

o       سيستم تصفيه آب

o       راكتور مواد شيميايي

o       چراغ راهنمايي

 

توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار

·        آشنايي با مراحل انجام كار

·        آشنايي با توالي كار در انجام وظايف

·        آشنايي با زمان انجام هر كار

·         شناسايي اصول تعيين مراحل و زمان انجام هر كار

 

توانايي انتخاب ابزار كار

·        آشنايي با ابزار كار مرتبط با شغل مربوطه

·        آشنايي با ابزار مورد نياز براي هر كار

·         شناسايي اصول كاربرد ابزار و وسايل كار

 

 

توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت در محيط كار

·        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار

·        آشنايي با تقسيم كار

·        آشنايي با حوادث شغلي و نحوه پيشگيري از آن (مانند عدم قرار دادن دستگاهها و تجهيزات الكتريكـي در مكانهـايي كـه خطر انفجار مخلوط هاي گاز و يا بخار قابل اشتعال وجود دارد(.

·        آشنايي با تاثير جريان برق بر بدن انسان

·         آشنايي با وسايل حفاظتي شخصي با توجه به نوع و محيط كار

o        كلاه ايمني، دستكش، كفش ايمني داراي عـايق الكتريـسيته، كمربنـدايمني، ابزار كار با دسته عايق و مخصوص برقكاري، لبـاس كـار تميـز ومتناسب با نوع كار و فاقد اجـزاي فلـزي )ايـن وسـايل بايـد مـورد تاييـد موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران باشد.(  

o       لباس كار جوشكاري و كارهاي مشابه آن بايد مقـاوم در برابـر جرقـه وآتش باشند.

 

o       در هواي باراني و نيز در محيط هاي مرطوب لباس كـار بايـد ضـد آب باشد و درصورت نياز سرپوش تهيه شود.

o       عدم حمل اشياء فلزي مانند انگشتر، كليد، زنجيـر، ماسـكهاي فلـزي واشيا قابل اشتعال

o       آشنايي با مقررات ايمني

o       تا حد امكان از دو دست براي انجام كارهاي برقي استفاده نشود.

o       عدم استفاده از دست به جاي فازمتر براي تشخيص برق

o       رعايت حريم مجاز در هنگام كار در شبكه هاي فشار قوي

o       استفاده از وسايل حفاظت جان براي ميز كار و آزمايش و اتصال زمين
مناسب با توجه به شرايط موجود در كارگاه

o       پوشش ها و زره كابل هاي برق، لوله ها، بست ها، حفاظ ها و ساير
قسمت فلزي وسايل و تجهيزاتي كه مستقيماً تحت فشار برق نيستند بايد
به منظورجلوگيري از بروزخطرات احتمالي داراي اتصال زمين موثر باشند.

o       سيم هاي اتصال زميني كه احتمال آسيب ديدن دارند بايد با پوشش
مناسب حفاظت شوند.

o       تجهيزات و وسايل حفاظت و كنترل برق، ازقبيل كليدهاي قطع ووصل، كليدهاي خودكار، فيوزها و همچنين تابلوهاي برق و تخته كليدها،بايد با رعايت مقررات مبحث 13از مقررات ملي ساختمان نصب و مورداستفاده قرار گيرند.

o        قطع مدار از منبع انرژي هنگام تعويض و يا تعمير قطعات معيوب

o       بدنه فلزي دستگاه ها مجهز به اتصال زمين باشد .

o       بازرسي مرتب روزانه از وسايل و ادوات كار

o       استفاده از سيمها با سطح مقطع مناسـب بـا توجـه بـه ميـزان جريـان عبوري، دما و شرايط اقليمي

o       رعايت فاصله هاي سيم برق از لوله هاي آب گرم و لوله هاي گاز

o       كليه سيم كشي هاي موقت و دايم و نـصب تجهيـزات برقـي بايـد بـا رعايت ضوابط و مقررات مبحث 13ساختمان از مقـررات ملـي سـاختمان صورت گيرد

·        .آشنايي با علايم هشداردهنده

·        شناسايي اصول كاربرد تجهيزات ايمني و حفاظتي در برق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

o       كاربرد تجهيزات ايمني و حفاظتي در برق

·        شناسايي عوامل ايجاد خطر برق گرفتگي و نحوه پيشگيري از آنها

·        شناسايي اصول اجراي كمك هاي اوليه و نحوه استفاده از جعبه كمك هاي اوليه

o       اجراي كمك هاي اوليه

·        آشنايي با عوامل آتش زا و چگونگي اطفاء حريق

·        شناسايي اصول اطفاء حريق

o        اطفاء حريق


 

·         تابلو آموزشـي فيـشي يـك طرفه P  1پانل براي تغذيه 2پانل 2نفره براي بستن مدارات با مشخصات ذيل 1 تابلو برای هر 4 نفر

-          هر پانل تغذیه دارای: کلید محافظ جان، 30ma/25a ، 1 عدد برای هر 4 نفر

-          کلید فیوز مینیاتوری ، تک فاز ، 1 عدد برای هر 4 نفر

-          کلید فیوز مینیاتوری ، 25A سه فاز ، 1 عدد برای هر 4 نفر

-          کلید زبانه ای گردان 25A سه فاز ، 1 عدد برای هر 4 نفر

-          چراغ سیگنال ، معمولی ، 3 عدد برای هر 4 نفر

-          منبع تغذیه جریان مستقیم ، 24V ، 1 عدد برای هر 4 نفر

-          پریز تک فاز ، معمولی ، 1 عدد برای هر 4 نفر

-          فیش های مادگی خروجی ، سه فاز-ارت-نول ،5 عدد برای هر 4 نفر

هر پانل کار دارای:

-          کنتاکتور ، D12  ، 7 عدد برای هر 2 نفر

-          تایمر ، 11 پایه ، 2 عدد برای هر دو نفر

-          شستی start ، معمولی ، 2 عدد برای هر 2 نفر

-          شستی stop ، معمولی ،  1 عدد برای هر 2 نفر

-          شستی start/stop  ، ساده ، 2 عدد برای هر 2 نفر

-          شستی start/stop ، دوقلو ،2 عدد برای هر 2 نفر

-          میکروسوئیچ ، معمولی ،2 عدد برای هر 2 نفر

-          چراغ سیگنال ، LED دار ،3 عدد برای هر 2 نفر

-          مولتی ولت آمپر تابلویی ، 96*96 و با قابلیت اندازه گیری 3 مسیر جریان و ولتاژ شبکه ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          بی متال ، معمولی ،2 عدد برای هر 2 نفر

-          کمکی کنتاکتور ، معمولی،4 عدد برای هر 2 نفر

-          رله شیشه ای ، 10 آمپری،24ولتی ،8 عدد برای هر 2 نفر

-          موتور سه فاز روتور قفسی ، 0.18kw  و 1500 دور ، 1 دستگاه برای هر 2 نفر

-          موتور دو سرعته دالاندر ، 0.18KW  و 750  دور  0.24 KW  و 300 دور ، 1 دستگاه برای هر 2 نفر

-          موتور دو سرعته سیم پیچ مجزا ، 0.18 KW  و 750  دور -  0.24 KW و 3000  دور ، 1 دستگاه برای هر 2 نفر

-          فیش های مادگی ، معمولی ،600 عدد برای هر 2 نفر

-          کلید های کلنگی ، الکترونیکی سه حالته (1/0/1) ،20 عدد برای هر 2 نفر

-          سیم 5/1 و 5/2 با فیش نری ، 50cm , 30cm, 120cm, 100cm ، از هرکدام 100 عدد برای هر 2 نفر

-          PLC S7-300  ، با مشخصات ذیل

-          CPU  ،/ 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU 313 C-2DP  ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          کارت 16 ورودی/ 16 خروجی دیجیتال ، SM323 SES7323-1BH01-0AA0 ،2 عدد برای هر 2 نفر

-          کارت 4 ورودی/2خروجی آنالوگ، SM334  6ES7334-0KE00- 0AB0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          کارت ET200M  ، IM 153 6ES7153-1AA03-0XB0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          Bus unit for ET200M ،1PS81IM6ES7195-7HA00- 0XA0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          ریل ، 6ES7195-1GA00-0XA0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          SENDR  ، M3606ES7360-3AA01-0AA0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          منبع تغذیه ، تيپ S7-300و 5A6ES7307-1EA00- 0AA0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          فرانت کانکتورسیم بندی ، 20PEN6ES7392-1AJ00 ، 2 عدد برای هر 2 نفر

-          کارت حافظه ، 6KB6ES7953-8LF11-0AA0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          کابل  PC-Adaptor  ، USB port-2CB23ES7972-0XA0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          CP ،  340RS23230Interface6ES7340-1AH02-0AE0 ، 1 عدد برای هر 2 نفر

-          نرم افزار CA01 ، 2 عدد برای هر کارگاه

·         سیمولاتورهای آموزشی ، مطابق با پروژه های ذکر شده در توانایی 12 ، از هرکدام 1 عدد برای هر کارگاه

·         سنسور ، تشخیص کد رنگ ، 2 عدد برای هرکارگاه

·         سنسور ، شفت انکدر ، 2 عدد برای هر کارگاه

·         سنسور ، خازنی دیجیتال ، 4 عدد برای هر کارگاه

·         سنسور ، القایی دیجیتال ، 4 عدد برای هر کارگاه

·         سنسور ، نوری(یک طرفه-دوطرفه-یک طرفه با رفلکتور) ، 2 عدد برای هر کارگاه

·         سنسور ، مغناطیسی ، 4 عدد برای هر کارگاه

·         سنسور ، فلو سوییچ ، 4 عدد برای هر کارگاه

·         سنسور ، فشار 2bar ، 4 عدد برای هر کارگاه

·         سنسور ، سطح ، 4 عدد برای هر کارگاه

·         انواع شیرهای برقی ، 3/2 NO 5/2يك سرمگنت 5/2دو سرمگنت ، از هرکدام 2 عدد برای هر کارگاه

·         پمپ ، 6bar  ، 1 عدد برای هر کارگاه

·         سیلندر ، یک طرفه ، 2 عدد برای هر کارگاه

·         سیلندر ، دو طرفه ، 2 عدد برای هر کارگاه

·         پرینتر ، لیزری  سیاه سفید HP2300 ، 1 دستگاه برای هر کارگاه

·         موتور تک فاز ، تک خازنه 0.5KW ، 1500 دور نصب روی میز مقابل هر پانل کار ، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         کامپیوتر با تمام ملحقات ، P4,RAM512 ، 1دستگاه برای هر 2 نفر

·         کامپیوتر مربی با تمام ملحقات ،  P4,Ram512 ، 1 دستگاه برای هر کارگاه

·         هاب شبکه ، 16 کاناله ، 1 دستگاه برای هر کارگاه

·         میز ، مخصوص کامپیوتر، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         میز(برای مربی) ، مخصوص کامپیوتر ، 1 عدد برای هر کارگاه

·         دیتا پروژکتور ، با تمام ملحقات ، 1 دستگاه برای هر کارگاه

·         صندلی مربی ، چرخدار ، 1 عدد برای هر کارگاه

·         صندلی کارآموز ، دسته دار چوبی ، 1 عدد برای هر نفر

·         تابلو وایت برد ، 150cm*100cm ، 1 عدد برای هر کارگاه

·         جعبه کمک های اولیه ، کامل و دارای لوازم مربوط به شکستگی، سوختگی و جراحت ، 1 جعبه برای هر کارگاه

·         کپسول اطفا حریق ، گاز CO2 ، 2 کپسول برای هرکارگاه

·         کپسول اطفا حریق ، پودر خشک 6 کیلوگرمی ، 2 کپسول برای هرکارگاه

·         صندلی ، گرد چرخان ، 1 عدد برای هر نفر

·         انبردست ، دارای دسته عایق ، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         دم باریک ، دارای دسته عایق ، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         فازمتر ، دارای دسته عایق ، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         پیچ گوشتی ، ساعتی، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         سیم چین، دارای دسته عایق ، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         مولتی متر، دیجیتال، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         پتانسیومتر، 0-10V ، 1 عدد برای هر 2 نفر

·         شیلنگ ، پنوماتیک، 50 متر برای هرکارگاه

·         بست شیلنگ، پنوماتیک، 100 عدد برای هر کارگاه

·         چسب برق، معمولی ، 20 عدد برای هر کارگاه

·         کابل ، cat 5 ، 1 کلافف برای هر کارگاه

·         سوکت، R45 ، 16 عدد برای هر کارگاه

·         تابلو پاک کن ، مخصوص وایت برد، 5 عدد برای هر کارگاه

·         کفش ایمنی، عایق، 1 جفت برای هر نفر

·         لباس کار، یکسره، 1 دست برای هر نفر

·         عینک، پلاستیکی محافظ، 1 عدد برای هر نفر

·         دستکش ، عایق، 1 جفت برای هر نفر

·         ماژیک وایت برد، قرمز- آبی-سبز، از هر کدام دو عدد برای هرکارگاه

·         مداد-مداد تراش- پاک کن  خط کش ، معمولی، از هر کدام یک عدد برای هر نفر

·         مواد شوینده ، گالن 4 لیتری ، 1 گالن برای هر کارگاه

·         پارچه، تنظیف، 20 متر برای هر کارگاه

 

 
 

 

 

- مزایا

این نمونه از PLC ها حجم بالایی از ورودی ها و خروجی ها را به صورت دیجیتال و آنالوگ قبول می کند

و میتوان پروژه های پیچیده را توسط این PLC ها انجام داد

- مخاطبان

 • کلیه دانشجویان رشته برق، کنترل ابزار دقیق، الکترونیک
 • مهندسین برق در کارخانجات
 • متقاضیان کار در صنعت برق
 • دانش آموزان رشته برق
 • و کلیه علاقه مندان به اتوماسیون صنعتی


دوره ها