preloader

آموزشگاه رادمان

آموزش نرم افزار متلب به زبان ساده، می تواند مانند راهنمای جادویی برای تبدیل ایده ‌های خلاقانه به کدهای علمی و تحلیلی باشد.

آموزش متلب

آموزش متلب

اطلاعات دوره

 • نام دوره: آموزش برنامه نویسی متلب
 • طول دوره: 40 ساعت آموزشی
 • شروع دوره: ماهی 1 بار
 • بیعانه ثبت نام: 268,000 تومان برای رزرو کلاس
 • محل برگزاری:دپارتمان فناوری اطلاعات
 • تعداد جلسات: 20 جلسه 1.5 ساعته
 • امکان قسط بندی: دارد
 • نوع کلاس:

ظرفیت ثبت نام: 10 نفر

راه های ارتباطی

جزئیات دوره

سرفصل های دوره آموزش متلب

 • معرفی نرم افزار و ویژگی های اصلی متلب
 • مقدمه و تعارف اولیه
 • آشنایی با محیط متلب
 • معرفی عملیات ریاضی ساده
 • معرفی عملگرهای ریاضی متلب
 • بررسی فرمت نمایش اعداد
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • آموزش فرمت نمایش اعداد در متلب
 • معرفی انواع متغیرها
 • آموزش نام گذاری متغیرها
 • معرفی متغیرهای ویژه در متلب
 • آموزش علائم نقطه گذاری و جملات توضیحی
 • معرفی اعداد مختلط
 • معرفی توابع کار با اعداد مختلط
 • معرفی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • آموزش بعضی از توابع ریاضی در متلب
 • بررسی راهنمای متلب
 • آموزش فایل های متنی در متلب (محیط اسکریپت)
 • معرفی توابع مهم در محیط اسکریپت
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • معرفی آرایه ها
 • آشنایی با انواع داده ها در متلب
 • معرفی روش های ایجاد آرایه در متلب
 • معرفی روش های ایجاد بردار سطری
 • آموزش استفاده از روش های ترکیبی برای ایجاد آرایه
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • آموزش ماتریس های ویژه
 • معرفی انواع عملیات ریاضی بر روی آرایه ها
 • آموزش محاسبه ترانهاده یک ماتریس
 • آموزش به کاربردن توابع ریاضی بر روی آرایه ها
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان در طول دوره
 • حل تمرینات ارائه شده در جلسه قبل توسط یکی از دانشجویان در کلاس
 • رفع اشکال دانشجویان
 • آموزش استخراج بخشی از آرایه
 • آشنایی با انواع تکنیک های استخراج بخشی از آرایه همراه با حل مثال
 • آموزش حذف بخشی از آرایه
 • آموزش مراحل جستجوی یک زیر آرایه
 • آشنایی با توابع مرتبط با اندازه یک آرایه
 • معرفی توابع چرش درایه های یک آرایه
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • معرفی توابع و عملیات ماتریسی
 • آموزش حل دستگاه معادلات خطی
 • بررسی حل انواع معادلات معمولی درمتلب
 • آموزش حل انواع معادلات دیفرانسیل در متلب
 • معرفی بعضی از انواع توابع ماتریسی
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • آموزش کار با رشته های کارکتری
 • آموزش رشته های کارکتری
 • آموزش نمایش کد اسکی کارکترها
 • آموزش تبدیل کد اسکی به کارکتر
 • آموزش رفتار ماتریسی رشته ها
 • آموزش روش های ایجاد ماتریس های کارکتری
 • آموزش گرفتن رشته کارکتری از کاربر در حین اجرای برنامه
 • آموزش سایر توابع کار با رشته ها
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • معرفی عملیات منطقی و رابطه ای
 • آموزش عملگرهای رابطه ای
 • آموزش مقایسه دو آرایه
 • مقایسه یک آرایه با یک عدد
 • معرفی عملگرهای منطقی
 • معرفی توابع رابطه ای و منطقی
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • تصمیم گیری و کنترل روند استفاده از حلقه ها
 • آموزش حلقه for در متلب
 • آموزش کار با حلقه while
 • توضیحاتی در مورد نحوه اجرای برنامه به صورت سطر به سطر
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • آموزش ساختارIF و Else
 • آموزش ساختار Switch و Case
 • آموزش نحوه شکستن حلقه های For و While
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • ایجاد توابع در متلب (functions)
 • مقدمه و تعاریف اولیه در مورد توابع
 • مزایای استفاده از توابع به جای فایل های اسکریپت
 • معرفی تفاوت های توابع و فایل های اسکریپت
 • آموزش نحوه ایجاد توابع
 • معرفی انواع erorr در متلب
 • آموزش نحوه ایجاد erorr درمتلب توسط کاربر
 • تعیین تعداد آرگومان های به کاررفته در توابع در حین اجرا
 • آموزش نکاتی در مورد توابع
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • آموزش محاسبات ریاضیات مهندسی درمتلب
 • آموزش تجزیه و تحلیل فوریه
 • آموزش متغیر های مستقل نمادین
 • محاسبات حد و پیوستگی در متلب
 • محاسبات مشتق در متلب
 • محاسبات انتگرال در متلب
 • محاسبات سری در متلب
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • چند جمله ای ها
 • تعریف یک چند جمله ای در متلب
 • یافتن ریشه های چند جمله ای
 • یافتن یک چند جمله ای با استفاده از ریشه های
 • آموزش ضرب چند جمله ای ها
 • آموزش جمع و تفریق چند جمله ای ها
 • تقسیم چند جمله ای ها
 • بررسی حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • مشتق چند جمله ای ها در متلب
 • محاسبه چند جمله ای ها در متلب
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • معرفی نمودارهای دو بعدی
 • رسم نمودار به‌ صورت گسسته
 • رسم نمودار به‌ صورت پیوسته با تابع plot
 • رسم نمودارهای آماری در متلب
 • آپشن های رسم نمودار
 • رسم چند نمودار مجزا در یک پنجره شکل مجزا
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • برچسب گذاری نمودار های افقی و عمودی و عنوان
 • آموزش رسم خطوط شبکه ای بر روی نمودار
 • آموزش ایجاد پنجره شکل جدید
 • آموزش افزودن متن به نمودار
 • افزودن راهنمای علائم
 • آموزش کار با دستور Axis
 • آموزش ثابت نگه داشتن نمودار
 • سایر نمودارهای دو بعدی
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • آموزش کار با نمودارهای سه بعدی
 • آموزش کار با خم های فضایی Plot3
 • تغییر زاویه دید
 • معرفی نمودار های شبکه ای
 • آموزش کار با نمودارهای رویه
 • آموزش کار با تابع Shading
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • آموزش کار با تابع colormap
 • آموزش کار با چرخش دوربین در فضای ۳ بعدی
 • نحوه تعیین موقعیت دوربین
 • آموزش نمایش میله رنگ
 • آموزش کار با نمودارهای تراز
 • آموزش کار با تابع pcolor
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • آموزش کار با برازش و درونیابی منحنی
 • مقدمه و بیان مفاهیم برازش و درونیابی
 • برازش منحنی تابع Polyfit
 • درونیابی یک بعدی تابع interp1
 • درونیابی دوبعدی تابع interp2
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت
 • ارائه تمرین به دانشجویان
 • آموزش شبیه سازی در محیط Simulink
 • مقدمه و بیان مفاهیم شبیه سازی
 • معرفی محیط Simulink
 • ایجاد مدل جدید در سیمولینک
 • معرفی کتابخانه محیط سیمولینک
 • نحوه بردن بلوک ها به مدل و ارتباط یک بلوک با سابر بلوک ها
 • حل چندین مثال مربوط به هر قسمت

معرفی دوره آموزش متلب

اگر می ‌خواهید به دنیای پر از حل مسائل، تحلیل داده ‌های پیچیده و طراحی الگوریتم‌ های جالب و عملی ورود پیدا کنید؛ آموزش متلب را از دست ندهید! با دوره متلب، می ‌توانید به دنیایی از فرایندهای تحلیلی و عددی دست پیدا کرده که در بسیاری از حوزه‌ های علمی، مهندسی کاربرد دارد. با آموزش نرم افزار متلب، شما قادر خواهید بود الگوریتم‌ های پیچیده را طراحی کرده و به کمک برنامه نویسی متلب داده‌ های بزرگ را تحلیل نمائید. پس با آموزشگاه رادمان هم قدم شوید و با آموزش matlab، ابزار قدرتمند مهندسی، آشنا شوید.

چرا باید در دوره آموزش برنامه نویسی متلب شرکت کنیم؟

دوره آموزش برنامه نویسی متلب به شما کمک می کند تا با نرم افزار محاسباتی متلب آشنا شوید و به عنوان یک برنامه نویس حرفه ای، بتوانید از قابلیت های این نرم افزار برای حل مسائل مختلف استفاده کنید. در ادامه به برخی از دلایل مهم برای شرکت در دوره جامع متلب اشاره می کنیم.

متلب یک نرم افزار غول آسا

متلب یک نرم افزار قدرتمند و با امکانات زیادی است که برای حل مسائل مهندسی، ریاضیات و علوم پایه به کار می رود. با فراگیری آموزش برنامه نویسی با متلب، شما با قابلیت های این نرم افزار آشنا می شوید و می توانید از آن برای حل مسائل پیچیده در انواع حوزه های تکنولوژی استفاده کنید.

کاربرد گسترده نرم افزار متلب

متلب در حوزه های مختلفی از جمله برق، مخابرات، صنایع خودروسازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، با دنبال کردن یکی از دوره های معماری و مهندسی، می توانید به راحتی در بازارکار جای خود را پیدا کنید و به درآمد بالایی برسید.

محبوبیت نرم افزار متلب در همه جوانب

متلب در جوامع علمی و تحقیقاتی محبوبیت بالایی دارد و بسیاری از محققین و دانشجویان در سراسر دنیا از آن استفاده می کنند. با داشتن مهارت در برنامه نویسی متلب، می توانید در این جوامع به عنوان یک حرفه‌ ای معرفی شوید و با همکاران خود در جهان در حوزه های مختلفی همچون پردازش تصویر و پزشکی همکاری داشته باشید

حل مسائل پیچیده

 یادگیری آموزش کدنویسی در متلب، باعث می شود مسائل پیچیده و کارآمد را حل کنید. با این دانش، شما می توانید به راحتی به چالش های مختلف در حوزه های مختلفی از جمله مهندسی، علوم، پزشکی و غیره... بپردازید و راه حل های درست را پیدا کنید.

آیا بعد از اتمام دوره متلب وارد بازار کار می شویم؟

بعد از اتمام دوره متلب می توانید به عنوان برنامه نویس متلب وارد بازارکار شوید. با توجه به این که متلب یکی از نرم افزارهای محبوب و پرکاربرد در حوزه محاسبات و علوم است، فرصت های شغلی زیادی در این زمینه وجود دارد. برای مثال، می توانید در شرکت های مهندسی، شرکت های فناوری اطلاعات، شرکت های تحقیق و توسعه، دانشگاه ها و مؤسسات علمی، شرکت های مالی و بانکداری و غیره... به عنوان برنامه نویس متلب فعالیت کنید. همچنین، با افزایش مهارت های خود می توانید به راحتی جایگاه شغلی خود را ارتقا دهید و درآمد بالاتری کسب کنید.

یادگیری متلب چقدر زمان می برد؟

هیچ کس نمی ‌تواند با یک تلاش ابتدایی یا در یک روز به این مهارت دست یابد. یادگیری متلب یک پروسه زمان ‌بر و فراگیری اصول اساسی نرم ‌افزار matlab به همراه یادگیری تکنیک‌ ها و روش ‌های استفاده از آن، زمان و تلاش بسیاری را می‌ طلبد. با این حال، همیشه ارزش زمان و انرژی صرف شده برای یادگیری متلب، برای کسانی که با استفاده از این نرم افزار به دنبال حل مسائل پیچیده در زمینه‌ های مختلف هستند، قابل ‌قبول است.

آیا دوره جامع متلب پیش نیاز دارد؟

برای فراگیری آموزش متلب، نیازی به دوره جامعی نیست و می ‌توانید گذراندن آموزش icdl شروع کنید. با این حال، اگر شما بخواهید برای کار با متلب تسلط بیشتری داشته باشید و به مباحث پیشرفته ‌تری مانند پردازش سیگنال ‌ها، شبیه ‌سازی سیستم‌ ها، طراحی کنترل ‌کننده‌ ها، بهینه ‌سازی و یادگیری ماشین مسلط شوید، دوره جامع متلب برای شما گزینه مناسبی است.

آموزش متلب صفر تا صد برای چه افرادی مناسب است؟

آموزش متلب صفر تا صد برای همه افرادی که علاقه‌ مند به یادگیری متلب هستند، مناسب است. این آموزش برای دانشجویان رشته ‌های مهندسی، علوم ریاضی، علوم کامپیوتر و هر فردی که به دنبال یادگیری مهارت‌ های مرتبط با متلب باشد، کاربردی است.

البته، برای افرادی که قصد دارند در حوزه‌ های مرتبط با پردازش سیگنال ‌ها، پردازش تصویر، شبیه ‌سازی سیستم ‌ها، یادگیری ماشین فعالیت کنند، دوره آموزش متلب پیشرفته بسیار مفید است. همچنین، می توانید با فرا گیری آموزش ماشین لرنینگ همراه با یادگیری متلب در بخش های پردازش زبان طبیعی و تصویربرداری عملکرد بهتری در رویکردی اجرایی هوش مصنوعی داشته باشید.

مزایای نرم افزار matlab

 • سهولت کار با نرم افزار matlab
 • قابلیت استفاده در حوزه‌ های مختلف از MATLAB
 • قابلیت توسعه و گسترش MATLAB
 • داشتن مستندات قوی در زمینه آموزش متلب برای مهندسی برق
 • پردازش سریع

نحوه پشتیبانی آموزش جامع متلب چگونه است؟

آموزشگاه رادمان برای دوره آموزش جامع متلب، بستری را برای ارتباط با مدرسان و مشاوران فنی فراهم کرده است که به دانشجویان این اجازه را می ‌دهد تا سؤالات و یا چالش ‌های خود را در حین کلاس آموزش متلب پیشرفته به صورت شخصی و یا در گروه با مشاوران فنی مرتبط به اشتراک بگذارند.

برای بالا بردن سطح کیفی دوره آموزش متلب از منابع آموزشی آنلاین، نظیر ویدئوهای آموزشی، مقالات و کتاب ‌های آموزشی، برای یادگیری بهتر و بهبود درک نرم افزار متلب استفاده می شود. این منابع به صورت آنلاین در دسترس هستند و دانشجویان می ‌توانند در هر زمانی که می ‌خواهند از آن ها استفاده کنند.

مدرسین

برنامه کلاسی

تاریخ شروع روزها ساعتها توضیحات
1403/05/24 روزهای زوج 10:15 الی 12:20

فرم پیش ثبت نام

برخی از نظرات دانشجویان دوره را بشنوید

سوالات متداول دوره متلب

1چگونه یک گرافیک ثابت را در متلب ذخیره کنم؟

پس از رسم گرافیک، از دستور saveas یا print برای ذخیره تصویر در یک فایل استفاده کنید. به عنوان مثال:

;plot(x, y)
;saveas(gcf, 'my_plot.png')

2چگونه یک نمودار در متلب بسازم؟

ابتدا داده ‌های خود را تعریف کرده و سپس از دستورات مرتبط با نمودارسازی مانند plot یا scatter استفاده کنید. به عنوان مثال:

;x = linspace(0, 2*pi, 100)

;y = sin(x)

;plot(x, y)

3چگونه به پیش ‌فرض‌های متلب دسترسی پیدا کنم؟

می ‌توانید از دستورات set و get برای تنظیم و دریافت پیش‌ فرض‌ های متلب استفاده کنید. برای مثال:

;defaultFontSize = get(0, 'DefaultAxesFontSize')
;set(0, 'DefaultAxesFontSize', 14)

4متلب چیست؟

متلب یک محیط نرم‌ افزاری علمی برای انجام محاسبات عددی و تجزیه و تحلیل داده‌ ها است. از آن برای رسم نمودارها، مدل‌ سازی، حل معادلات و تحلیل داده‌ های پیچیده استفاده می ‌شود.

ویژگی های دوره

ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای

ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای

پشتیبانی نامحدود پس از دوره

پشتیبانی نامحدود پس از دوره

بهره مندی از اساتید به نام و باتجربه

بهره مندی از اساتید به نام و باتجربه

دسترسی به حمل و نقل عمومی

دسترسی به حمل و نقل عمومی

نظرات کارآموزان دوره

مقالات مرتبط

تمام موارد
logo چگونگی استفاده از آبجکت های آماده در تری دی مکس
18
مهر
 •  رادمان
 •  فناوری اطلاعات
 • چگونگی استفاده از آبجکت های آماده در تری دی مکس

  اگر تاکنون برای اجرای واردکردن آبجکت های آماده به مشکل خورده [...]

  بیشتر بخوانید

  پر فروش ترین دوره ها

  تمام موارد

  پیشنهاد دوره مشابه

  تمام موارد

  نظرات کاربران و ارسال دیدگاه

  تمام موارد

  ارسال دیدگاه

  امتیاز شما به این دوره  0   
  True پیش نمایش
 • مشاوره رایگان