فناوری اطلاعات

توضیحات

علی رغم تصور اکثر کاربران، رشته ی فناوری اطلاعات همان رشته ی کامپیوتر با نام جدید نیست! بلکه کامپیوتر ابزاری در دست فناوری اطلاعات است، نه تمام آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می کند. چتر فناوری اطلاعات تقریبا بزرگ است و شامل رشته های گوناگونی می شود، از نصب نرم افزارهای کاربردی تا طراحی های گرافیکی، طراحی شبکه های پیچیده رایانه ای، برنامه نویسی و...

فناوری اطلاعات در آموزشگاه فوق تخصصی رادمان، با نگاهی به مباحث دانشگاهی و قدم به قدم با نیازهای بازارکار پیش می رود و با تشکیل جلسات تخصصی شورای آموزشی خود، آموزش های خود را مطابق با نیاز جامعه به متخصصان کامپیوتر، به روز رسانی می نماید.

رشته های این دپارتمان در آموزشگاه فوق تخصصی رادمان به سه زیرگروه طراحی های گرافیکی، برنامه نویسی، امنیت و شبکه تقسیم شده اند و هر کدام با تنوع بالا در انتخاب رشته ها، نیاز هنرجویان را مرتفع می سازند.

فناوری اطلاعات

دوره ها