اطلاعیه ها

آموزش تعمیرات لپ تاپ و PC

آموزش تعمیرات لپ تاپ و PC

شروع دوره: سه شنبه 20 مهر 1400

مشاهده اطلاعیه
آموزش تعمیرات موبایل کد 240

آموزش تعمیرات موبایل کد 240

شروع دوره: شنبه 17 مهرماه 1400

مشاهده اطلاعیه
الکترونیک پایه کد237

الکترونیک پایه کد237

شروع دوره: پنجشنبه 8 مهرماه 1400

مشاهده اطلاعیه
آموزش تعمیرات موبایل کد 239

آموزش تعمیرات موبایل کد 239

شروع دوره: سه شنبه 6مهرماه 1400

مشاهده اطلاعیه
مهندسی معکوس و جراحی برد 228

مهندسی معکوس و جراحی برد 228

شروع دوره: 31 شهریور ماه 1400

مشاهده اطلاعیه
آموزش تعمیرات موبایل کد238

آموزش تعمیرات موبایل کد238

شروع دوره: 28 شهریورماه 1400

مشاهده اطلاعیه
شروع دوره تخصصی پریمیر

شروع دوره تخصصی پریمیر

شروع دوره : چهار شنبه 1400/06/24

مشاهده اطلاعیه
الکترونیک پایه کد 235

الکترونیک پایه کد 235

شروع دوره: 24 شهریورماه 1400

مشاهده اطلاعیه
ربات جنگجو

ربات جنگجو

شروع دوره: 22 شهریور 1400

مشاهده اطلاعیه
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ

شروع دوره: 25 مهر ماه

مشاهده اطلاعیه
دوره جامع اتوماسیون صنعتی (PLC)

دوره جامع اتوماسیون صنعتی (PLC)

شروع دوره: 17 شهریور ماه 1400

مشاهده اطلاعیه
مهندسی معکوس و جراحی برد

مهندسی معکوس و جراحی برد

شروع دوره: 13 شهریور 1400

مشاهده اطلاعیه
شروع دوره جامع طراحی وبسایت

شروع دوره جامع طراحی وبسایت

شروع دوره : سه شنبه 1400/06/15

مشاهده اطلاعیه