اطلاعیه ها

شروع دوره تعمیر برد کد 203

شروع دوره تعمیر برد کد 203

پنج شنبه 4 خردادماه

مشاهده اطلاعیه
شروع دوره پایتون مقدماتی کد 502

شروع دوره پایتون مقدماتی کد 502

چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه

مشاهده اطلاعیه
شروع دوره پریمیر کد 501

شروع دوره پریمیر کد 501

چهارشنبه 3 خردادماه

مشاهده اطلاعیه