اتوکداتوکد

اتوکد


اطلاعات دوره


 • نام دوره:اتوکد
 • طول دوره:30 ساعت
 • شروع دوره:نامشخص
 • بیعانه ثبت نام:200,000 تومان برای رزرو کلاس
 • محل برگزاری:دپارتمان فناوری اطلاعات
 • مدرسین دوره:
 • تعداد جلسات:15 جلسه
 • امکان قسط بندی:دارد
 • نوع کلاس :

راه های ارتباطی


 • نشانی دفتر مرکزی : مشهد - بولوار وکیل آباد - جنب ایستگاه مترو اقبال لاهوری - وکیل آباد ۶۵ پلاک یک
 • مسیر یابی از طریق گوگل

جزئیات دوره


توضیحاتسرفصل ها


جلسه اول:

معرفی کلی اتوکد - آشنایی با محیط کلی نرم افزار - نحوه و انواع فرمان دهی و کار با موس - آشنایی با انواع زوم و نحوه انجام آن با دستور

آشنایی با انواع انتخاب در اتوکد - نحوه اجرای فرمان خط (لاین): خط صاف و مورب، اندازه دهی، زاویه دادن به خط، نحوه نمایش و عدم نمایش زاویه و اندازه خط،

نحوه اجرای فرمان ترسیم مستطیل: با ابعاد، با مساحت و با زاویه

نحوه اجرای فرمان کپی کردن: در همان صفحه و در صفحه جدید اتوکد، کپی کردن با فاصله مشخص، کپی کردن با وجود یک مبدا

آشنایی با نحوه ذخیره سازی و معرفی ورژنهای اتوکد - آشنایی با نحوه ذخیره کردن فایل و انواع آن:

باز کردن پنجره جدید و ذخیره کردن آن - ترسیم خط - ترسیم چندضلعی با اندازه و زاویه - ترسیم مستطیل با ابعاد، با مساحت و با زاویه - کپی کردن چند مستطیل با فاصله مشخص

کپی کردن چندضلعی از یک مبدا مشخص در صفحه جدید - ذخیره فایل در ورژنهای مختلف

جلسه دوم

نحوه اجرای فرمان ترسیم مستطیل :

به صورت پخ (Chamfer)، سربند (Fillet)،

نحوه اجرای فرمان ترسیم دایره:

دو نقطه، سه نقطه، دو مماس، سه مماس، با شعاع، با قطر

ترسیم چندضلعی: با اندازه ضلع، با اندازه دایره محاطی یا محیطی،

ترسیم بیضی: با قوس، با مرکز

نحوه اجرای فرمان ترسیم قوس: نحوه اجرای فرمان پلی لاین - تمرین ترسیم شکلی هندسی

جلسه سوم:

نحوه اجرای فرمان moveبا اندازه و بدون اندازه - نحوه اجرای فرمان stretch

نحوه اجرای فرمان rotationبر مبنای شکلی دیگر

نحوه اجرای فرمان scaleبا اندازه، براساس شکلی دیگر، با نسبت - تمرین ترسیم شکلی هندسی

جلسه چهارم

نحوه ترسیم اجرای mirror نحوه ترسیم اجرای fillet

 نحوه اجرای trimارتباط Trim و Fillet   نحوه اجرای offset

آشنایی با بلاک کردن و explodeایجاد تغییر در بلاک - تمرین ترسیم یک مبلمان طراحی شده

جلسه پنجم

آشنایی با اندازه گذاری و انواع آن و تنظیمات آن  - تمرین تنطیم اندازه گذاری سیستم و اندازه گذاری کردن ترسیمات قبلی

جلسه ششم

لایه بندی و تنظیمات آن  - تمرین لایه بندی تمرینات قبلی

جلسه هفتم

آشنایی با پنجره option نرم افزار - ترسیم یک پلان و آشنایی با انواع مبلمان - تمرین ترسیم یک پلان

جلسه هشتم

رفع اشکال ترسیم پلان و ادامه ترسیم آن - تمرین مبلمان کردن پلان

جلسه نهم

آشنایی با پنجره drafting setting آموزش ترسیم برش

تمرین ترسیم برش

جلسه دهم

آشنایی با پنجره تنظیمات ترسیمات - آشنایی با پرینت گرفتن فایل  - تمرین ترسیم پلان

جلسه یازدهم

آشنایی با customization نوار ابزار نرم افزار  - 

جلسه دوازدهم      

آشنایی با نوشتن در نرم افزار: دستور textدستور ماشین حساب           

تمرین نوشتن در نرم افزار

جلسه سیزدهم

شروع ترسیم یک پلان        

جلسه چهاردهم

ادامه ترسیم پلان و مبلمان    

جلسه پانزدهم

ترسیم پلان و رفع اشکال     

 


بازارکار


با یادگیری اتوکد می توانید انواع پلان ها را طراحی کنید یا به عنوان طراح دکوراسیون مشغول به کار شوید


دوره ها