برنامه نویسی اندروید به زبان جاوابرنامه نویسی اندروید به زبان جاوا

برنامه نویسی اندروید به زبان جاوا


اطلاعات دوره


 • نام دوره:برنامه نویسی اندروید به زبان جاوا
 • طول دوره:50 ساعت
 • شروع دوره:هر ماه یکبار
 • بیعانه ثبت نام:200,000 تومان برای رزرو کلاس
 • محل برگزاری:دپارتمان فناوری اطلاعات
 • مدرسین دوره:
 • تعداد جلسات:25 جلسه
 • امکان قسط بندی:دارد
 • نوع کلاس :

راه های ارتباطی


 • نشانی دفتر مرکزی : مشهد - بولوار وکیل آباد - جنب ایستگاه مترو اقبال لاهوری - وکیل آباد ۶۵ پلاک یک
 • مسیر یابی از طریق گوگل

جزئیات دوره


سرفصل ها


                                       


 • دوره و مقدمات برنامه نویسی اندروید
 • آموزش نصب نرم افزار اندروید استودیو
 • آشنایی با محیط نرم افزار اندروید استادیو و ابزارهای موجود در آن
 • مفاهیم پایه و مورد نیاز در جاوا برای برنامه نویسی اندروید
 • Intent و Activites
 • Xml و View ها در اندروید
 • کار با fragment ها
 • نحوه کار با RecyclerView
 • نحوه کار با view pager
 • نحوه کار با Tab Layout
 • نحوه ارتباط با سرور و دریافت اطلاعات از طریق دو کتابخانه Volley و Retrofit
 • کار با Shared Preferences
 • ذخیره اطلاعات در اندروید با استفاده از sqlite
 • نحوه کار با کتابخانه ها
 • کار با نقشه گوگل
 • کار با نوتیفیکیشن
 • نحوه استفاده از پرداخت درون برنامه ای بازار
 • آماده سازی اپلیکیشن جهت انتشار
 • و هدف از یادگیری این مباحث پیاده سازی اپلیکیشن فروشگاهی که در طول دوره به صورت پروژه محور قرار هست این اپلیکیشن را پیاده سازی کنیم.

                                                                


سرفصل های فنی و حرفه ای


ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ

نصب Eclipse JDK  و Android SDK و ADT

راه اندازی Emulator  و اتصال Device

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ

ﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ

کار با فایل manifest و پوشه های Src  و  Gen و Res  (Value,Xml,Layout)

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺎﻭﺍ

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻛﻼﺱ ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻲ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺙ ﺑﺮﻱ

Exception ها و Collection ها و Enumerationها

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ(UI) مقدماتی

کار با انواع Layout  ها و نحوه صحیح طراحی صفحات _ بکار گیری Menu  و Dialog و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ

کار با کنترل های رایج اندروید و استفاده از Adapter ها _ کار با بخش Activity Attributes

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ

ارتباط بین  Activity ﻫﺎ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺕ

User Input _ Content Provider _ کار با   Resourceها _ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

کار با Intent  ها

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ Intent  ها _ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ_ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ

ایجاد View های سفارشی و ساخت UI  پویا با استفاده از Fragment  ها

کار با Theme  و  Style _ ساخت کنترل های سفارشی _ پیاده سازی  دسترس پذیری و مدیریت System UI

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ SQLite ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ و کار با Preference ها

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ(Multimedia)

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﮔﻮﺷﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ

Play Record ﻛﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍ  _ Play Record ﻛﺮﺩﻥ ویدئو

کار با گرافیک و انیمیشن

نحوه بکارگیری انیمیشن در جهت زیباتر و پویاتر کردن برنامه

کار با Threading

نحوه ارسال عملیات به Thread  های متعدد و پاسخگو نگهداشتن برنامه

ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮ

طراحی و پیاده سازی Navigation  کارا _ ایجاد و مدیریت Notification  ها _ اضافه کردن قابلیت Search

ایجاد View  های سفارشی و ساخت UI پویا _ معرفی Action bar

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ (sms) _ ساخت Home Screen Widget

کار با سنسور ها در اندروید _ مدیریت WIFI _ طراحی Widget _ کار باBluetooth ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

Near Field Communication (NFC)

ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ

کار با GPS  و استفاده از آن برای نمایش مکان فعلی در نقشه _ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻥ

استفاده از نقشه های گوگل Mapping-

پیاده سازی Background Job و راه کارهایی برای بالابردن کارایی

ایجاد یک background Service_ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺩر background

ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ  work request به background Service

استفاده از آلارم _ مدیریت حافظه _ بهبود عملکرد Layout_ ایجاد، تنظیم و لغو هشدار دهنده ها

ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺎﻳﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ _ آماده سازی محیط توسعه وب_ مدیریت دانلود فایل ها و دانلود فایل از اینترنت/سرور

استفاده از Web service ها _ استفاده از Json  و چیاده سازی یک مدل ساده بین کلاینت و سرور

پیاده سازی Security  و  Permission ها

انجام  _ Securityانجام Permission ها

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ

Signing Application

Obfuscating Application

 


گالری تصاویر کلاس ها


دوره ها